Protejarea datelor

Vă aducem la cunoştinţă, că datele personale furnizate în cazul plasării unei comenzi sau/şi înregistrării pe site-ul nostru, sunt înregistrate în baza noastră de date şi vor fi utilizate pentru transmiterea ofertelor.

Datele sunt colectate şi prelucrate în exclusivitate de societatea S.C. Mobilro S.R.L. pentru îndeplinirea activităţilor sale economice, organizarea campaniei de publicitate şi a ofertelor speciale, conform prevederilor legislaţiei în vigoarea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

Conform Legii 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dumneavoastră puteţi cere informaţii privind aceste date, puteţi cere corectarea, completarea precum şi ştergerea acestora pe adresa de email info@sweetgarden.ro sau la adresa de corespondenţă: Oradea, str. Muntele Găina nr. 10/A, cod poştal: 410518. Numărul de înregistrare la ANSPDCP este: 27910

În cazul plasării unei comenzi, au obligaţia de a notifica datele privind seria şi numărul cărţii de identitate respectiv CNP, doar acele persoane fizice autorizate care efectuează activităţi impozabile conform ART. 155/F din Codului Fiscal.

Datele privind numele, adresa, adresa de e-mail vor fi utilizate până în momentul în care Dumneavoastră, nu interziceţi acest lucru în scris sau prin telefon.

1